LED Belysning och lampor, informationssida

Det finns idag mängder med LED Belysning, att välja rätt lampor kan därför vara mycket svårt. Vi hoppas därför att med denna sida hjälpa er reda ut begreppen och undvika de vanligaste fallgroparna då det kommer till Led belysning och lampor.

LED – inget kvalitetsbegrepp

När vi möter kunder hör man ofta att det är LED, eller led belysning som man ska använda, att det är den senaste moderna tekniken. Faktum är att LED säger inget om kvaliteten på belysningen. Lysdioder uppfanns i mitten på 1920-talet, de första dioderna med synligt ljus utvecklades på 1960-talet. Led belysning är alltså ingen modern belysning. Halogenlampor som ofta är det belysningsalternativ som ska ersättas utvecklades även de under 60-talet.

Vad ska man titta på för att få en bra Led belysning?

Ofta är vi vana vid att jämföra antal watt och därigenom avgöra LED Belysning cobhur mycket en lampa lyser. Problemet är bara att watt inte är något mått på hur mycket ljus man får. En glödlampa avger 90% värme och endast 10% ljus. För LED belysning är förhållandet i vissa fall det omvända. Vad man bör jämföra fortsättningsvis är hur mycket ljus man får från lampan. Detta mäts i lumen (lm), eller hur många lumen man får ut från belysningen i förhållande till effekten (lumen/watt, lm/W). En bra LED lampa bör ha minst 75lm/W. Lysdioder av den senaste modellen (CoB-dioder) har ca 100lm/W.

 

Lägg märke till kylflänsarna på lampans baksida, dessa ger en god värmeavledningsförmåga. Lamphus är tillverkat i aluminium.

Lägg märke till kylflänsarna på lampans baksida.
Lamphuset är tillverkat i aluminium.
Kylflänsen på LED belysningen är olackerad.
Tillsammans ger det en effektiv kylning av lysdioden

Värme, lysdiodens fiende.

För att göra det ännu mer invecklat gäller det att vara uppmärksam på led belysningens design. Att ta ut mycket ljus ur en LED-lampa är oftast inga problem. Problemet ligger istället i att effektivt kyla bort den värme som LED belysningen alstrar. Lysdioder är mycket värmekänsliga. En alltför hög värme gör att LED belysningen snabbt avtar i ljusstyrka. Kritiska temperatur för moderna CoB-dioder är 80°C på moderkortet samt 60°C i lamphuset. Äldre modeller så som power-LED, SMD eller dip-dioder bör inte överstiga temperatur på 55°C.

Ett tips för att se om det är en bra LED-belysning man har är att titta och känna på armaturen. LED-lampor som inte väger något är ofta tillverkade av ett billigt material. Se istället till att välja en armatur med lite massa. Högre vikt=mer gods som kan leda bort värmen. Välj även material av hög kvalitet. Aluminium är att föredra framför plastmaterial. Ett annat sätt är att titta på armaturen och se hur man löst värmeavledning från lysdioden. Ju större yta som exponeras mot omkringliggande luft, desto bättre. med andra ord gäller det att LED-Belysningen snabbt kan avge uppbyggd värme till omgivningen och det krävs då kylelement, eller kylflänsar på armaturen. Om armaturen har små kylflänsar gäller det att undvika modeller där de är lackerade. Prova gärna armaturen i dess rätta miljö och undersök hur den beter sig. En LED-lampa ska aldrig bli varmare än att du kan placera handen på den en kortare tid, 5-10 sekunder.

Utbytbarhet – en avgörande faktor

Vad händer den dag en komponent i led-lampan går sönder? Allt har en begränsad livslängd. Lysdioden i sig har en väldigt lång livslängd, men hur ser det ut med den tillhörande transformatorn? I många fall sitter transformatorn inbyggd i lampan. Om en komponent då skulle gå sönder är det bara att kassera hela armaturen. Att öppna upp LED belysningen och byta ut någon komponent är inget man gör eller till och med inget man får göra. Därför är det viktigt att se till att så många komponenter som möjligt till LED-lampan placeras utanför lamphuset vilket gör det möjligt att byta ut dem. Även 12V-dioder har ofta inbyggd elektronik som kan gå sönder. Välj därför en så ”ren” led-lampa som möjligt och med utbytbar transformator.

LED belysning för ersättning halogenlampor GU10, MR16 – Dyrt i längden

LED belysning med inbyggd transformator

LED belysning med inbyggd transformator

Det är idag vanligt att i handeln hitta billiga LED-lampor med vanlig standardsockel för halogenlampor. Dessa socklar har ofta 2 stift som antingen trycks eller vrids in i lampsockeln. De kallas ofta för LED ersättningslampor för halogen med gu10- eller mr16-sockel. Problemet med dessa lampor är att dels har de en inbyggd transformator i sockeln, vilken alstrar värme och förkortar livslängden på led belysningen, och dels är armaturen där belysningen installeras inte anpassad för lampan.

Det blir lite som en konstgjord andning, bra för stunden, men inget som skapar en hållbar långsiktig lösning.  Armaturerna som används är ofta anpassade för halogenlampor, vilka blir mycket varma, temperaturer på över 200°C är inte ovanligt. Detta innebär att armaturen inte är anpassad för att leda bort värmen snabbt från ljuskällan, vilket leder till en överhettad LED-lampa. LED belysning får nå temperatur om högst 55-60°C.  Det är viktigt att tänka på detta då man byter ut halogenlamor mot ledlampor.

Certifierade LED-lampor

Kontrollera även att LED belysningen har de certifikat som krävs för användning i Sverige och Europa. CE-märkning och RoHS-kompatibilitet är krav som måste uppfyllas. Vidare bör man även från leverantören kunna få svar på grundläggande fakta och egenskaper om belysningen. Som minimum bör information om: effekt, ljusstyrka (lumen), livslängd, färgtemperatur och färgåtergivning ges. Denna information om LED belysningen ska finnas tydligt angiven.

Något som är viktigt att kontrollera är vilken typ av lysdiod som används, som sagt är LED inget kvalitetsbegrepp. Välj istället lysdioder och led-lampor från välkända varumärken. Det finns idag några få aktörer på marknaden som har erkännt god kvalitet på dioderna. Några vi kan rekommendera är: CREE, Philips samt Sharp, även Osram och NICHIA har god kvalitet på dioderna. Står inte diodfabrikat eller modell angiven på belysningen bör man bli fundersam och fråga sig varför vill man inte vill visa detta. Används billiga halvfabrikat, eller har man ersatt dioden med en billigare variant?

Innan ni bestämmer er för en större investering, be om en LCC-analys, (livscykelkostnadsanalys), som visar på totala kostnader under en längre tidsperiod och där LED belysningen jämförs mot andra alternativ. Den totala besparingen och kostnaden ska tydligt åskådliggöras så att ni kan fatta ett väl avvägt beslut om er belysning.

Comments are closed.